สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
Download ใบสมัครอบรม (นับชั่วโมง CPD)

ปฏิทินอบรมสัมมนา

เดือน ตุลาคม 2551
การบัญชีธุรกิจส่งออก Export Accounting - only 3,500 per person!
การบัญชีธุรกิจ BOI - Accounting For BOI - only 3,500 per person!

หลักสูตร การจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Course Outline)

หลักสูตรอบรมธุรกิจให้บริการ
ทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ การบัญชี
กลยุทธ์การจัดทำประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ภ.ง.ด.51 Interims
บัญชีธุรกิจนำเข้า Import Accounting - only 3,500 per person
การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Construction Accounting
การบัญชีภาษีอากรสินค้าคงเหลือ Inventories Tax Accounting
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรยอมรับ Corporate Tax
การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขายไม่ผิดพลาดภาษีซื้อขอคืนได้เกือบทั้งหมด)
วิเคราะห์แง่มุมและช่องว่างของกฎหมาย เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปัญหา...พร้อมแนวปฏิบัติ...การปรับปรุงบัญชี และ คำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นงวดบัญชี
การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
ระบบเอกสารหลักฐานทางบัญชี ที่ถูกต้องตามหลักกฏหมายภาษีอากร
เดือน พฤศจิกายน 2551
การบัญชีธุรกิจส่งออก Export Accounting - only 3,500 per person!
การบัญชีธุรกิจ BOI - Accounting For BOI - only 3,500 per person!

หลักสูตร การจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Course Outline)

หลักสูตรอบรมธุรกิจให้บริการ
ทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ การบัญชี
กลยุทธ์การจัดทำประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ภ.ง.ด.51 Interims
บัญชีธุรกิจนำเข้า Import Accounting - only 3,500 per person
การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Construction Accounting
การบัญชีภาษีอากรสินค้าคงเหลือ Inventories Tax Accounting
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรยอมรับ Corporate Tax
การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขายไม่ผิดพลาดภาษีซื้อขอคืนได้เกือบทั้งหมด)
วิเคราะห์แง่มุมและช่องว่างของกฎหมาย เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปัญหา...พร้อมแนวปฏิบัติ...การปรับปรุงบัญชี และ คำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นงวดบัญชี
การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
ระบบเอกสารหลักฐานทางบัญชี ที่ถูกต้องตามหลักกฏหมายภาษีอากร
เดือน ธันวาคม 2551
การบัญชีธุรกิจส่งออก Export Accounting - only 3,500 per person!
การบัญชีธุรกิจ BOI - Accounting For BOI - only 3,500 per person!

หลักสูตร การจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Course Outline)

หลักสูตรอบรมธุรกิจให้บริการ
ทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ การบัญชี
กลยุทธ์การจัดทำประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ภ.ง.ด.51 Interims
บัญชีธุรกิจนำเข้า Import Accounting - only 3,500 per person
การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Construction Accounting
การบัญชีภาษีอากรสินค้าคงเหลือ Inventories Tax Accounting
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรยอมรับ Corporate Tax
การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขายไม่ผิดพลาดภาษีซื้อขอคืนได้เกือบทั้งหมด)
วิเคราะห์แง่มุมและช่องว่างของกฎหมาย เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปัญหา...พร้อมแนวปฏิบัติ...การปรับปรุงบัญชี และ คำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นงวดบัญชี
การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
ระบบเอกสารหลักฐานทางบัญชี ที่ถูกต้องตามหลักกฏหมายภาษีอากร

สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
counter
Tel. 02-8323881, 08-63316195 Fax : 02-8323983
เช็คอีเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ Email : info@bsvaccountants.com
© 2008 Allright Reserved. BSVaccountants.com Web Design By Ns Design