สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ทางบริษัทมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกหัดงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีใน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม
สาขาบัญชี 3 คน สาขาอื่นๆ 2 คน
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์
สาขาบัญชี 3 คน สาขาอื่นๆ 2 คน
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม
สาขาบัญชี 2 คน สาขาอื่น ๆ 2 คน
ช่วงที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม
สาขาบัญชี 2 คน สาขาอื่น ๆ 2 คน
บริษัทฯ มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปีและทุกปี
โดยทางบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบัญชีและภาษีอากร คอยแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกหัดงาน เพื่อให้นักศึกษาผู้ได้รับการฝึกงานได้รับความรู้ทางด้านบัญชี และภาษีอากรอย่างเต็มที่ และได้ฝึกหัดการปฏิบัติงานจริง ทางบริษัทฯ จะออกหนังสือรับรอง การผ่านงานให้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

รายละเอียดงานนักศึกษา สาขาบัญชี
เป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีในการทำบัญชี,จัดเตรียมงบการเงินและจัดเตรียมแบบภาษีทุกประเภท

รายละเอียดงานนักศึกษา สาขาอื่นๆ
1. เป็นผู้ช่วยแผนกทะเบียนและธุรการ
2. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการประสานงานกับลูกค้า,หน่วยงานต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติงานด้านประกันสังคมและงานธุรการทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง นักเรียน ปวช. ปีที่ 1-3 และนักเรียน ปวส. ปีที่ 1-2
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
4. ขยัน มีความรอบคอบ, รับผิดชอบงานสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
5. ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกหัดงาน
วิธีการสมัคร
ติดต่อด้วยตนเอง วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครทั้ง 2 สาขา
บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
35/31 หมู่ 2 หมู่บ้านภัสสร 12 ซอย 4/1 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-8323881, 08-63316195 โทรสาร.02-8323983

บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด
98/43 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.038-242521 โทรสาร.038-242521

E-mail: sp_accountant@hotmail.com, info@bsvaccountants.com
www.bsvaccountants.com

สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
counter
Tel. 02-8323881, 08-63316195 Fax : 02-8323983
เช็คอีเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ Email : info@bsvaccountants.com
© 2008 Allright Reserved. BSVaccountants.com Web Design By Ns Design