สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
เอกสารที่ ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียม ในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

1. ชื่อนิติบุคคล
ควรจะเตรียมชื่อที่ต้องการนำมาจดเป็นบริษัทฯ หรือห้างของเรา อย่างน้อย 3 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก
ชื่อที่ชอบที่สุด ดีที่สุด เป็นชื่อแรกในรายการจองชื่อนิติบุคคล และเรียงลงมาเรื่อย ๆ 3 ชื่อ
ถ้าชื่อแรกไปซ้ำกับบริษัทฯ อื่นท่านก็จะได้ชื่อที่อยู่ในลำดับถัดมา

2. ตราของนิติบุคคล
จัดเตรียมรูปแบบตรายาง ของบริษัทฯ หรือ ห้าง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้ตามใจชอบ
แต่มีข้อแม้ว่าห้ามมิให้มีลักษณะที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ หรือเครื่องหมายราชการ
เช่น เครื่องหมายตราครุฑ ขนาด ไม่เล็ก หรือ ใหญ่เกินไป ตัวหนังสือ ชัดเจน อ่านง่าย
(เมื่อประทับกับแป้นหมึก) ตัวย่อ คำว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด”, “บริษัทจำกัด” ห้ามใช้คำย่อ เป็น
หจก, บจก. คำในภาษาอังกฤษ สามารถย่อได้ เป็น Co.,Ltd.

3. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ปกติจะมีแบบพิมพ์วัตถุประสงค์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจที่เป็นแบบสำเร็จรูปอยู่แล้ว 22 ข้อ
โดยแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์สำหรับธุรกิจบริการ กับ ซื้อขายสินค้า
แต่ในการจดทะเบียน ทางบริษัทฯ จะต้องพิมพ์วัตถุประสงค์ ข้อที่ 23. ที่บริษัทฯ
จะต้องทำหรือกำลังทำอยู่เพิ่มเติมลงไปในแบบ ว. อีกด้วย เช่น รับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

4. สำนักงาน/ที่ตั้ง
ท่านสามารถใช้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ/ห้างฯ
1. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง เช่น ทะเบียนบ้าน
2. เช่าอาคาร เช่น สัญญาเช่า
3. เจ้าของยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
counter
Tel. 02-8323881, 08-63316195 Fax : 02-8323983
เช็คอีเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ Email : info@bsvaccountants.com
© 2008 Allright Reserved. BSVaccountants.com Web Design By Ns Design